The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FGw" and publication year: "2012"

AuthorsI. Aarnoudse, S. Andringa
Title'Ik doe het Staatsexamen Nt2 omdat...': onderzoek naar de motieven van staatsexamenkandidaten
JournalLes
Volume30
Year2012
Issue179
Pages17-19
ISSN13818201
FacultyFaculty of Humanities
Institute/dept.FGw: Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC)
AbstractWelke rol vervult het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal tegenwoordig in de maatschappij? Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, had tot doel hier meer duidelijkheid over te krijgen. Staatsexamenkandidaten werd gevraagd naar hun motieven voor het afleggen van het examen. Komen ze inderdaad vanwege werk, opleiding of sociale contacten, of overheersen andere motieven?
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker