The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FGw" and publication year: "2011"

AuthorE. van den Hemel
TitleTracing circles: literary dimensions in John Calvin’s Institutes
PromotorM.B. Pranger
Date05-07-2011
Year2011
Pages279
ISBN9789491030055
FacultyFaculty of Humanities
Institute/dept.FGw: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG)
KeywordsJohn Calvin; 16th century; literature; Institutes of Christian religion; Reformation
AbstractErnst van den Hemel onderzocht een tot nog toe nog weinig geanalyseerde, concentrische dimensie in het boek Institutie van de Christelijke Religie, het magnum opus van Johannes Calvijn. Het benadrukken van deze dimensie problematiseert het populaire beeld van Calvijn als een theoloog wiens ‘ijzeren theologie’ tot uitdrukking komt in een ‘ijzeren stem’. Een nauwkeurige analyse van de ‘stem’ van Calvijn toont aan dat zijn ogenschijnlijk rotsvaste theologie meer gebaseerd is op literaire technieken dan op descriptieve dogmatische inhoud. Van den Hemel geeft een nieuwe wending aan de theologische achtergrond van vroeg-moderne leespraktijken en aan noties als religieus-geïnspireerde politiek. Hij doet dit door wetenschappelijke debatten over de betekenis en samenhang van Calvijns tekst te conceptualiseren als debatten over tekstualiteit.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker