The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FGw" and publication year: "1989"

AuthorM.G. Bal
TitleMacht, mythe en misverstand, en het recht om verkeerd te lezen : over Richteren 19 en het interpretatieprobleem
PublisherKatholieke Theologische Faculteit Amsterdam
PlaceAmsterdam
Year1989
Pages40
FacultyFaculty of Humanities
KeywordsRichteren (Bijbelboek); Vrouwen
Document typeBook
Document finderUvA-Linker