The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2012"

AuthorsR. Aalbers, V. Kocsis, V. Shestalova
TitleTarifering van decentrale opwekking elektriciteit
JournalEconomisch-Statistische Berichten
Volume97
Year2012
Issue4633
Pages230-233
ISSN00130583
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractBeheerders van elektriciteitsnetwerken investeren doorlopend in hun distributienetwerken. Het toekomstige gebruik van deze netwerken is echter zeer onzeker, vooral als gevolg van de onzekere
marktpenetratie van decentrale opwekking. Een producententarief als onderdeel van menuregulering geven producenten en netwerkbeheerders de juiste prikkels. In Europa is hiervan vrijwel nog geen sprake.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker