The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2010"

AuthorsI. Akker, R. van der Noll, J. Poort, F. Tewes
TitleEconomic contribution of EU industries relying on exceptions and limitations to copyright
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2010
Pages46
ISBN9789067335607
Title seriesSEO-rapport
Series number2010-30
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractUitzonderingen op het auteursrecht vervullen een belangrijke economische functie voor velerlei bedrijfstakken. Dit is de eerste studie die voor de Europese Unie de economische omvang van die sectoren in kaart brengt. Het onderzoek kijkt naar 35 bedrijfstakken (o.a. industrie, drukkerijen, handel, dienstverlening, onderwijs en de creatieve sector) die gebruikmaken van uitzonderingen op het auteursrecht, via het productieproces of als stimulans voor de consumentenvraag. De toegevoegde waarde van deze bedrijfstakken in de Europese Unie bedroeg € 1,1 biljoen in 2007, dit is gelijk aan 9,3% van het Europese BNP. Bijna 9 miljoen mensen, of 4% van alle werknemers, hebben een baan in deze bedrijfstakken. De studie beoogt een bijdrage te leveren aan het beleidsdebat over het auteursrecht.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker