The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2005"

AuthorsB. Baarsma, M. de Nooij, J. Mulder, J. Haster
TitleZelf doen of samen met anderen?; uitbesteden van bedrijfsprocessen (BPO) door de rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2005
Pages99
Title seriesSEO-rapport
Series number803
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractBPO staat voor het uitbesteden van totale bedrijfsprocessen die vaak, maar niet noodzakelijkerwijs, IT-gerelateerd zijn, ten behoeve van vooraf overeengekomen resultaten. In de meeste gevallen gaat dit gepaard met een overname van medewerkers en andere productiemiddelen door de externe leverancier of producent. Het overheidsorgaan blijft verantwoordelijk, maar besteedt de uitvoering uit. Vanuit het perspectief van de overheid kunnen bedrijfsprocessen op verschillende manieren worden uitbesteed:

Uitbesteden aan de markt;
Uitbesteden binnen de overheid (van de ene aan een andere overheidsdienst);
Taken gezamenlijk uitvoeren met andere overheidsorganisaties.

De eerste twee manieren vallen onder de noemer uitbesteden, de derde manier niet. In dat geval spreken we van een Shared Service Center (SSC), Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO) of een ander samenwerkingsverband.

Dit onderzoek beantwoordt drie centrale vragen:

Levert BPO in de ogen van overheidsmanagers toegevoegde waarde? Het antwoord hierop is ‘ja’.
Zal de overheidsmanager BPO op grote schaal gaan toepassen (gaat BPO vliegen in de toekomst)? Het antwoord hierop is ‘waarschijnlijk niet’.
Welke implicaties hebben de concepten SSC en BPO op beleidsvorming en beleidsverantwoording? Het antwoord is ‘waarschijnlijk niet al te veel, omdat de ministeriële verantwoordelijkheid in principe prima is af te dekken in een goed BPO-contract’.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker