The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2004"

AuthorsB.E. Baarsma, M. de Nooij, W. Koster, C. van der Weijden
TitleAdvies betreffende aangekondigde wetgeving splitsing energiebedrijven
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2004
Pages43
Title seriesSEO-rapport
Series number782
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractStichting voor Economisch Onderzoek en Norton Rose Advocaten zijn door Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland verzocht een advies uit te brengen ten aanzien van de wenselijkheid van de door minister Brinkhorst aangekondigde wetgeving ‚Äėsplitsing energiebedrijven‚Äô. Het advies draagt een algemeen karakter en is op verzoek van Gedeputeerde Staten niet gebaseerd op onderzoek naar de specifieke omstandigheden van Delta N.V. In dit advies komen tal van aspecten aan de orde die verband houden met een complex onderwerp zoals de splitsing van de energiebedrijven. Sommige daarvan zijn op zichzelf al een studie waardig.

Dit advies bestaat uit de volgende onderdelen:

Inleiding en korte conclusie
De economie van splitsen: voordelen en nadelen
De (afwezigheid van) juridische noodzaak tot splitsen
De juridische controverse
Afweging en slotconclusies

Dit advies bevat de volgende bijlagen:

Bijlage 1. De ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt
Bijlage 2. De voor- en tegenstanders aan het woord
Bijlage 3. De belangrijkste reeds aanwezige voorzieningen terzake van borging van het publiek belang in de Elektriciteitswet na de I&I wet
Bijlage 4. Overwegingen Europees Hof van Justitie in zaak C-503/99
Document typeReport
Document finderUvA-Linker