The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "1999"

AuthorsA.W. Abcouwer, E.E. Hijzen
TitleIntroductie van de sociaal-organisatorische component in het denken over de informatievoorziening
JournalPrimaVera Working Paper
Volume99
Year1999
Issue10
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
KeywordsInformation management
AbstractGeen zinnig mens zal nog durven te ontkennen dat informatietechnologie een belangrijke plaats inneemt binnen moderne organisaties. Toch wordt ook breed erkend dat in een veel te groot deel van de automatiserings- en informatiseringsprojecten sprake is van tijds- en budgetoverschrijding met als gevolg het niet realiseren van gestelde doelen van de organisatie. In de literatuur is veel gepubliceerd over onderzoeken waarin verklaringen worden gezocht voor deze situatie. De basis voor deze ontwikkelingen wordt daarbij vooral gezocht in marktontwikkelingen waar de organisaties aan onderhevig zijn, aan organisatorische ontwikkelingen en aan de ontwikkelingen van de technologie. In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot een andere beschouwingswijze die een nieuw zicht geeft op de rol die door de informatievoorziening binnen de organisatie wordt gespeeld. De opbouw van het artikel is als volgt. Allereerst wordt kort het generieke raamwerk voor informatiemanagement beschreven dat recent is geïntroduceerd. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop bepaald wordt welke rol door de informatievoorziening binnen de organisatie wordt gespeeld. Het geïntroduceerde raamwerk wordt vervolgens uitgebreid met een nieuwe dimensie, de sociaalorganisatorische. Aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk wordt vervolgens aangetoond wat het belang is van deze nieuwe dimensie. Tot slot wordt een aanzet gegeven tot een aantal vragen die bij de introductie van deze dimensie kunnen worden gesteld.
Document typeArticle
Download
Document finderUvA-Linker