The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "ACTA" and publication year: "2011"

AuthorI.H.A. Aartman
TitleNiveaus van evidence: onderzoeksontwerpen
JournalQuality Practice. Nascholingstijdschrift voor Tandartsen
Volume6
Year2011
Issue5
Pages12-16
ISSN1876410X
FacultyACTA
AbstractHet kritisch beoordelen van oderzoeksinformatie begint met het beoordelen van het niveau van evidence ervan. Het niveau van evidence van een onderzoek is hoger naarmate de interne validiteit van een onderzoek hoger is. De interne validiteit betreft de mate waarin het mogelijk is om binnen het onderzoek uit te sluiten dat een of meer andere variabelen dan de onderzochte een verklaring kunnen zijn voor het vinden van een verband tussen deze variabelen. Van de oorspronkelijke onderzoeksvormen heeft het gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek de hoogste mate van interne validiteit en dat staat dan ook bovenaan de ladder van evidence. Alleen een systematisch literatuuronderzoek van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken staat hoger, met andere woorden, als gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken op een valide wijze zijn geselecteerd en beoordeeld, kan daaraan meer waarde gehecht worden dan aan een enkel gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker