The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "ACTA" and publication year: "2011"

AuthorI.H.A. Aartman
TitleKritisch beoordelen van gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek
JournalQuality Practice. Nascholingstijdschrift voor Tandartsen
Volume6
Year2011
Issue5
Pages18-21
ISSN1876410X
FacultyACTA
AbstractBuiten het bepalen van het niveau van evidence van een onderzoek dient een artikel ook op andere methodologische aspecten beoordeeld te worden om de waarde te bepalen. Het komt hierbij grotendeels neer op het uitsluiten van andere verklaringen dan de bedoelde verklaring van een bepaald fenomeen of van het aanslaan van een behandeling. Wanneer in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek de randomisatie, de blindering, de interventie enzovoort niet in orde zijn, is de interne validiteit minder. Daarnaast moet de kwaliteit van de uitgevoerde metingen goed zijn om uitspraken te mogen doen. In dit artikel worden de belangrijkste aspecten beschreven die beoordeeld moeten worden.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker