The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1993

1 to 10 of 10

 Article: Op zoek naar kaarten van Amsterdam
B. Dokter, M. Hameleers, L. Ruitinga, J. Werner in: Caert-thresoor, Vol. 12 (1993), p. 11-16
download 10782 Chapter: An approach to image retrieval for image databases
T. Gevers, A.W.M. Smeulders in: Database and expert systems applications: 4th International Conference, DEXA'93, Prague, Czech Republic, September 6-9, 1993: proceedings (1993), p. 615-626
download 190180 Chapter: Eén heerser moet er zijn: Schelling, Hegel en Artistoteles over een Homeruscitaat
M. Keestra in: Aktueel Filosoferen (1993), p. 146-152
 Dissertation: The legal regime for transboundary water pollution: between discretion and constraint
P.A. Nollkaemper (1993), p. 397
 Chapter: Cultuur, theater Nederland
W. Rodenhuis in: De wereld in 1992. Jaarboek Grote Winkler Prins 1993 (1993), p. 360-363
 Article: Amischen in Nederland. Enkele haken en ogen van Zwitserse bergbewoners op sompige veengrond
P. Visser in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 19 (1993), p. 107-129
 Book review: B. Hofman, Liedekens vol gheestich confoort
P. Visser in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 19 (1993), p. 220-224 , Liedekens vol gheestich confoort
 Article: Nieuws uit de Doopsgezinde Bibliotheek en het Doopsgezind Documentatiecentrum
P. Visser in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 19 (1993), p. 253-261
 Article: Simon Eikelenberg (1663-1738) en de Rijnsburger Collegianten te Alkmaar
P. Visser, T. Roep in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 19 (1993), p. 131-147
10   Chapter: Grupa przymiotnikowa w strukturze tematyczno-rematycznej zdania
E.D. Zakrzewska in: Studia semantyczne (1993), p. 23-46