The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 1984

1 to 3 of 3

 Article: Burgerlijke ongehoorzaamheid zonder obstructie en slechts als het te laat is?
V.M. Bader in: Komma, Vol. 4 (1984), p. 54-70
 Chapter: De 'Atlas der Neederlanden' en Ottens' 'Atlas Maior' in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam: de 18e-eeuwse topografie van Nederland in twee verzamelaars atlassen
J.W.H. Werner in: Historische geografie in meervoud: historisch-geografische opstellen aangeboden aan prof. dr. M. W. Heslinga ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie, in het bijzonder de historische geografie en de geschiedenis der geografische wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1984), p. 199-216
 Book editorial: Tentoonstelling de "Atlas der Neederlanden" en Ottens' "Atlas maior" in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam: de 18e-eeuwse topogafie van Nederland in twee verzamelaarsatlassen, 12 november-19 december 1984: [catalogus]
J.W.H. Werner (1984), p. 12