The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2001

1 to 10 of 801
1   11   21 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 801

 Book review: 
M.V.C. Aalders in: Milieu: tijdschrift voor milieukunde, Vol. 2 (2001), p. 100-101 , Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven. Naar een eigen verantwoordelijkheid binnen kaders
 Book: De burger en de Awb. Ervaringen van repeat players met Awb-procedures.
M.V.C. Aalders, M.N. Boeve, W.G.A. Hazewindus, K.A.W.M. de Jong, A.P. Klap, B.K. Olivier, B.J. Schueler, R. Uylenburg, C.J. van der Wilt (2001), 153 p.
 Article: Help het milieuprobleem Oost-Europa uit, te beginnen in West-Europa!
M.V.C. Aalders in: Europa Periodiek, Vol. 18 (2001), p. 20-21
 Article: The State Environmental Inspection of Ukraine: A Note on Legal Instruments
M.V.C. Aalders in: Review of Central and East European Law, Vol. 26 (2001), p. 425-451
 Article: Zorgplichtbepalingen in de Wet milieubeheer: de uitvoeringspraktijk een zorg?
M.V.C. Aalders in: Milieu en recht, Vol. 28 (2001), p. 304-309
 Book: Zorgplichtbepalingen uit de Wet milieubeheer: meer dan een symbool : advies van de Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer over de toepassing van de artikelen 1.1a en 10.3 van de Wet milieubeheer, mede bezien in relatie tot de toepassing van zorgplichten in andere milieuregelgeving
M.V.C. Aalders, M.G. Faure, M. Hertoghs, M.J.C. Visser (2001), ix, 214 p.
 Report: Zorgplichtbepalingen uit de Wet milieubeheer: meer dan een symbool, Advies van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer over de toepassing van de artt 1.1a en 10.3 van de Wet milieubeheer, mede bezien in relatie tot de toepassing van zorgplichten in andere milieuregelgeving.
M.V.C. Aalders, M.G. Faure, M. Hertoghs, M.J.C. Visser (2001)
 Article: Wet Medische Keuringen
M.C.M. Aerts, E.L. Vos, C. Wevers in: PS Documenta, Vol. 4 (2001), p. 2067-2081
download 6134 Report: Kennisinstellingen en informatiebeleid: lusten en lasten van de publieke taak
C.A. Alberdingk Thijm, P.B. Hugenholtz, J.J.C. Kabel (2001)
10   Article: De Europese Bill of Rights : over communicatiegrondrechten na Nice
L.F. Asscher in: Mediaforum, Vol. 12 (2001), p. 41-41