The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1994

1 to 10 of 40
1   11   21   31

 Chapter: Casestudies: legal actions undertaken by Dutch environmental organisations: a historical background
M.V.C. Aalders in: Casebook Dutch environmental organisations go to court: an example for Central and East European NGOs (1994), p. 32-34
 Article: Handhaving en zelfregulering: milieurecht in bedrijven
M.V.C. Aalders in: Justitiële verkenningen, Vol. 20 (1994), p. 47-59
 Chapter: Het handhavingsvraagstuk
M.V.C. Aalders in: Milieubeleid: een beleidswetenschappelijke inleiding (1994), p. 289-319
 Chapter: Onderhandelend bestuur en de regulering van arbo- en milieuzorg: ontwikkelingen, paralellen en toekomst
M.V.C. Aalders, T. Wilthagen in: Onderhandelend bestuur (1994), p. 115-150
 Chapter: Právo e nevládni organizace v Nizozemsku: ucast verejnosti na procesu rozhodování v otázkách zivotního prostredí
M.V.C. Aalders in: Právo a nevládni organizace pri ochrane zivotniho prostredí (1994), p. 37-47
 Report: Auteursrecht op geo-informatie
M.M.M. van Eechoud (1994)
 Article: Auteursrecht op vastgoedinformatie
M.M.M. van Eechoud, B.C. Kok in: GS management, Vol. oktober/november (1994), p. 37-38
download 15566 Article: De opmars van de goede trouw in het Franse contractenrecht
M.W. Hesselink in: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Vol. 6154 (1994), p. 694-698
 Article: Copyright and electronic document delivery services
P.B. Hugenholtz in: Interlending & Document supply, Vol. 3 (1994), p. 8-14
10   Book review: Ontoelaatbare reclame
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 1995 (1994), p. 132-134 , Ontoelaatbare reclame