The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1993

1 to 10 of 56
1   11   21   31   41   51

 Chapter: Het milieuconvenant wordt 'salonfähig': convenanten 'nieuwe stijl' in het milieubeleid
M.V.C. Aalders in: Beleidsinstrumenten bestuurskundig beschouwd (1993), p. 75-92
 Chapter: Interventie tijdens de 38ste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht
M.V.C. Aalders in: Het milieustrafrecht nader beschouwd: verslag van de achtendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 28 januari 1993 (1993), p. 55-
 Article: Regulation and in-company environmental management in the Netherlands
M.V.C. Aalders in: Law & Policy, Vol. 15 (1993), p. 75-94
 Chapter: Borders and democracy: the Schengen Treaties
W.T. Eijsbouts in: Borders and territories (1993), p. 57-70
download 11948 Chapter: De persoon
W.T. Eijsbouts in: De onrust van Europa : fragmenten van cultuur, politiek, recht en economie (1993)
download 11949 Article: De twee gezichten van zorgvuldigheid
W.T. Eijsbouts in: Rechtsgeleerd magazijn Themis, Vol. 1993 (1993), p. 515-522
 Chapter: Europeesrechtelijke buitenposten
W.T. Eijsbouts in: Onderwijs Europees recht in Nederland : ontwikkelingen anno 1992: Asser Instituut colloquium Europees recht, tweeëntwintigste zitting, 1992, gehouden op 4 september 1992 in de vergaderzaal van het Ministerie van Financiën te 's-Gravenhage en georganiseerd onder auspiciën van de Commissie Europees Recht van het T.M.C. Asser Instituut, 's-Gravenhage (1993), p. 12-17
download 528012 Report: Beroepsbinding en vakbondsorientatie in de schoonmaak: een onderzoek in opdracht van de Industriebond FNV naar de vakbondsorientatie van werknemers in de schoonmaaksector
N. Goedhard, K. Tijdens (1993), p. 48
download 15567 Article: Stelsel scherpe normen geeft schijnrechtszekerheid: over falsificatie van rechtsregels door de burgerlijke rechter
M.W. Hesselink in: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Vol. 6109 (1993), p. 725-732
10   Dissertation: Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting
R.H. van het Kaar (1993), p. 280