The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1972

1 tot 10 van 10

 Boek: Elektrodinamika
S.R. de Groot, L.G. Suttorp (1972)
 Boek: Foundations of electrodynamics
S.R. de Groot, L.G. Suttorp (1972), xii, 535 p.
 Artikel: Multipole expansion of the retarded interatomic dispersion energy: evaluation in the spherical-tensor formalism
M.A.J. Michels, L.G. Suttorp in: Physica, Vol. 61 (1972), p. 481-505
 Artikel: Multipole expansion of the retarded interatomic dispersion energy: derivation from quantum electrodynamics
M.A.J. Michels, L.G. Suttorp in: Physica, Vol. 59 (1972), p. 609-633
 Artikel: Multipole expansion of the retarded interatomic dispersion energy: the long and the short range behaviour
M.A.J. Michels, L.G. Suttorp in: Physica, Vol. 621 (1972), p. 506-516
 Artikel: Multipole expansion of the retarded interatomic potential energy: induction energy for degenerate ground-state atoms
M.A.J. Michels, L.G. Suttorp in: Physica, Vol. 61 (1972), p. 517-526
 Artikel: Isospin sum rules for inclusive cross-sections
P. Rotelli, L.G. Suttorp in: Physics letters. B, Vol. 40 (1972), p. 579-582
 Artikel: Biometric analysis of the effect of castration on the skull of the male domestic cat (Felis catus L., 1758).
R.W.M. van Soest, P.J.H. van Bree, J.C.M. Vetter in: Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Vol. 20 (1972), p. 11-14
download 179272 Artikel: Latitudinal variation in Atlantic Salpa fusiformis Cuvier, 1804 (Tunicata, Thaliacea).
R.W.M. van Soest in: Beaufortia, Vol. 20 (1972), p. 59-68
10   Artikel: Skrjabingylus nasicola (Nematoda) in skulls of Mustela erminea and Mustela nivalis (Mammalia) from the Netherlands
R.W.M. van Soest, J. van der Land, P.J.H. van Bree in: Beaufortia, Vol. 20 (1972), p. 85-98