The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1969

1 tot 2 van 2

 Artikel: On the moult in the stoat, Mustela erminea Linnaeus, 1758, from the Netherlands.
R.W.M. van Soest, P.J.H. van Bree in: Bijdragen tot de dierkunde / Koninklijk Zo¬®ologisch Genootschap "Natura Artis Magistra", Vol. 39 (1969), p. 63-68
 Artikel: Covariant equations of motion for a charged particle with a magnetic dipole moment
L.G. Suttorp, S.R. de Groot in: Physics letters A, Vol. 29 (1969), p. 249-250