The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2010

1 tot 10 van 1669
1   11   21 ... 161 ... 331 ... 491 ... 661 ... 831 ... 1001 ... 1161 ... 1331 ... 1501 ... 1661

 Artikel: Peer evaluation in online anchored discussion for an increased local relevance of replies
J. van der Pol, W.F. Admiraal, P.R.J. Simons in: Computers in Human Behavior, Vol. 26 (2010), p. 288-295
download 177352 Artikel: The more (complex), the better? The influence of epistemic motivation on integrative bargaining in complex negotiation
J. van der Schalk, B. Beersma, G.A. van Kleef, C.K.W. de Dreu in: European Journal of Social Psychology, Vol. 40 (2010), p. 355-365
download 177061 Proefschrift: Organizing professional communities of practice
D.C. Ropes (2010), p. x, 252
 Hoofdstuk: The EU response to the Asian tsunami and the need for a human security approach
M. Glasius in: The European Union and human security: external interventions and missions (2010), p. -2
 Boek: Youngest recruits: pre-war, war & post-war experiences in Western Côte d'Ivoire
M. Chelpi-den Hamer (2010), 75 p.
download 171732 Proefschrift: De vrees voor wat niet kwam : nieuwe arbeidsverhoudingen in Nederland 1935-1945, aan het voorbeeld van de Twentse textielindustrie
G.C.J. Kuijs (2010), p. 6, 701
download 173898 Proefschrift: Global trade & the Dutch hub: understanding variegated forms of embeddedness of international trade in the Netherlands: clothing, flowers, and high-tech products
M. Levelt (2010), p. 279
 Hoofdstuk: Philosophy, psychology, and the causes and treatments for mental disorders
P.M.G. Emmelkamp, T. Ehring, M.B. Powers in: Cognitive and behavioral theories in clinical practice (2010), p. 1-27
 Boek: Iran and nuclear weapons: protracted conflict and proliferation
S. Khan (2010), xii, 156 p.
10  download 175553 Proefschrift: Expertleerkrachten in de omgang met probleemgedrag
R. Reumerman (2010), p. 378