The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2006

1 tot 10 van 1047
1   11   21 ... 101 ... 201 ... 311 ... 411 ... 521 ... 621 ... 731 ... 831 ... 941 ... 1041

download 29423 Proefschrift: The effects of adapting writing instruction to students' writing strategies
M.H. Kieft (2006), p. 98
 Artikel: Stress bij werkende ouders van schoolgaande kinderen
L.W.C. Tavecchio, J. den Heijer in: Kind en Adolescent Review, Vol. 13 (2006), p. 369-371
 Artikel: Pedagogische visie nodig voor kinderopvang. Kwaliteit kinderopvang is meer dan hygiëne en veiligheid
L.W.C. Tavecchio in: Sozio, Vol. 70 (2006), p. 42-45
 Artikel: Overheidssteun voor lagere inkomens in de Verenigde Staten: Beïnvloedt het krijgen van subsidie de keuze voor het soort kinderopvang?
L.W.C. Tavecchio in: Kind en Adolescent Review, Vol. 13 (2006), p. 240-242
 Artikel: Morele vaardigheden van schoolkinderen
L.W.C. Tavecchio, J. den Heijer in: Kind en Adolescent Review, Vol. 13 (2006), p. 238-239
 Artikel: Voorbij de moederschoot
L.W.C. Tavecchio in: Pedagogiek in Praktijk, Vol. 12 (2006), p. 20-23
 Artikel: Het relatieve belang van vaders en moeders in de opvoeding
L.W.C. Tavecchio in: Kind en Adolescent Review, Vol. 13 (2006), p. 116-118
 Artikel: De rol van gehechtheid en temperament in de acceptatie door leeftijdgenoten bij kinderen in de kleuterleeftijd
L.W.C. Tavecchio in: Kind en Adolescent Review, Vol. 13 (2006), p. 114-116
 Artikel: Effects of state dissociation on objectively and subjectively assessed memory disturbances.
N. Buck, M. Kindt, M. van den Hout in: Behavioural and Cognitive Psychotherapy, Vol. 34 (2006), p. 319-331
10  download 96734 Artikel: Criteria voor kwaliteit van kinderopvang: Visies van sleutelfiguren
R. Fukkink, L.W.C. Tavecchio, R. de Kruit, H. Vermeer, J. van Zeijl in: Pedagogiek, Vol. 25 (2006), p. 243-261