The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1990

1 to 10 of 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

 Report: Werkboek milieudelicten: ten behoeve van de officier van justitie
M.V.C. Aalders, P.G. Korrel, P.W.M. Niëns, R.M.M. Vossen (1990)
 Article: Episodic memory in dementia of the Alzheimer type and in normal ageing: Similar impairment in automatic processing.
M.A. Abbehuis, J.G.W. Raaijmakers, G.J.M. van Woerden, W.G.M. Raaijmakers in: Quarterly Journal of Experimental Psychology, Vol. 42 A (1990), p. 569-583
 Article: Stress en chronische schizofrenie: commentaar
M.T. Appelo, P.M.G. Emmelkamp in: Directieve Therapie, Vol. 10 (1990), p. 212-215
 Article: De constitutie van de 'empowered democracy' van R.M. Unger: Droom of nachtmerrie?
V.M. Bader in: Recht en kritiek, Vol. 16 (1990), p. 42-60
 Article: Principiële beperkingen en paternalisme? een kritische reactie bij de opmerkingen van Tom Korver en Luuk Wijmans bij 'Ongelijk-heden'
V.M. Bader in: Krisis: tijdschrift voor filosofie, Vol. 40 (1990), p. 34-38
 Article: Roberto Unger: Rede, passie en politiek
V.M. Bader in: Krisis: tijdschrift voor filosofie, Vol. 39 (1990), p. 55-65
 Report: L'ameìnagement des quartiers d'habitat spontaneì aÌ Ouagadougou, Burkina Faso
M.C. Beeker (1990)
 Chapter: Een solidaire loonpolitiek voor Nederland?
P.T. de Beer in: Het Zweedse Model: geschikt voor import? (1990), p. 155-164
 Article: Anxiety and blood pressure prior to dental treatment.
C. Benjamins, A.H. Schuurs, H. Asscheman, J. Hoogstraten in: Psychological Reports, Vol. 67 (1990), p. 371-377
10   Article: De validatie van de Nederlandse versie van de Therapist Client Rating Scale
E. de Beurs, A. Lange in: Tijdschrift voor Psychotherapie, Vol. 16 (1990), p. 21-35