The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1973

1 tot 9 van 9

 Artikel: A comparison of flooding and successive approximation in the treatment of agoraphobia
W. Everaerd, H. Rijken, P.M.G. Emmelkamp in: Behavioral Research and Therapy, Vol. 11 (1973), p. 107-117
 Artikel: The reflexive influence of the feedback of reaction time, "expectancy wave" (CNV) and heart-frequency: Specific and nonspecific effects.
G. Godaert, A. Kok, H. van Hechten, H.J. Driehuis in: Nederlands-Tijdschrift-voor-de-Psychologie-en-haar-Grensgebieden, Vol. 28 (1973), p. 369-388
 Artikel: The reflexive influence of the feedback of reaction time, expectancy wave (CNV) and heart-frequency: Specific and nonspecific effects.
G. Godaert, H. van Hechten, H.J. Driehuis, A. Kok in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, Vol. 28 (1973), p. 369-388
 Hoofdstuk: De autoritaire persoonlijkheid en zijn participatie in levensbeschouwelijke groeperingen
A. Lange, L. Wiersema in: Sociologische Gids (1973), p. 339-354
 Artikel: De bestaande groep als gezin: Systeembenadering, Gestalt- en gedragsinterventies in groepstraining
A. Lange, O. van der Hart in: Tijdschrift voor Maatschappijwetenschappen en Welzijnswerk, Vol. 27 (1973), p. 53-63
 Artikel: De double bind empirisch gezien
A. Lange in: Tijdschrift voor Maatschappijwetenschappen en Welzijnswerk, Vol. 27 (1973), p. 198-208
 Artikel: Frustration and instrumentality of aggression
A. Lange, A.P. van de Nes in: European Journal of Social Psychology, Vol. 3 (1973), p. 159-177
 Artikel: Kontrakten en opdrachten in relaties
A. Lange, O. van der Hart in: Tijdschrift voor Maatschappijvraagstukken en Welzijnswerk, Vol. 27 (1973), p. 517-528
 Artikel: Natuurrecreatie, massarecreatie en sociale klasse: Spaarnwoude: Een onderzoek naar openluchtrecreatie en behoefte aan voorzieningen hiervoor bij verschillende sociaal economische milieus
A. Lange, T. Huisman, G. Roggekamp in: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, Vol. 27 (1973), p. 315-326