The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1973

1 to 9 of 9

 Article: A comparison of flooding and successive approximation in the treatment of agoraphobia
W. Everaerd, H. Rijken, P.M.G. Emmelkamp in: Behavioral Research and Therapy, Vol. 11 (1973), p. 107-117
 Article: The reflexive influence of the feedback of reaction time, "expectancy wave" (CNV) and heart-frequency: Specific and nonspecific effects.
G. Godaert, A. Kok, H. van Hechten, H.J. Driehuis in: Nederlands-Tijdschrift-voor-de-Psychologie-en-haar-Grensgebieden, Vol. 28 (1973), p. 369-388
 Article: The reflexive influence of the feedback of reaction time, expectancy wave (CNV) and heart-frequency: Specific and nonspecific effects.
G. Godaert, H. van Hechten, H.J. Driehuis, A. Kok in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, Vol. 28 (1973), p. 369-388
 Chapter: De autoritaire persoonlijkheid en zijn participatie in levensbeschouwelijke groeperingen
A. Lange, L. Wiersema in: Sociologische Gids (1973), p. 339-354
 Article: De bestaande groep als gezin: Systeembenadering, Gestalt- en gedragsinterventies in groepstraining
A. Lange, O. van der Hart in: Tijdschrift voor Maatschappijwetenschappen en Welzijnswerk, Vol. 27 (1973), p. 53-63
 Article: De double bind empirisch gezien
A. Lange in: Tijdschrift voor Maatschappijwetenschappen en Welzijnswerk, Vol. 27 (1973), p. 198-208
 Article: Frustration and instrumentality of aggression
A. Lange, A.P. van de Nes in: European Journal of Social Psychology, Vol. 3 (1973), p. 159-177
 Article: Kontrakten en opdrachten in relaties
A. Lange, O. van der Hart in: Tijdschrift voor Maatschappijvraagstukken en Welzijnswerk, Vol. 27 (1973), p. 517-528
 Article: Natuurrecreatie, massarecreatie en sociale klasse: Spaarnwoude: Een onderzoek naar openluchtrecreatie en behoefte aan voorzieningen hiervoor bij verschillende sociaal economische milieus
A. Lange, T. Huisman, G. Roggekamp in: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, Vol. 27 (1973), p. 315-326