The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1972

1 tot 10 van 11
1   11

 Rapport: The church and communication research
C.J. Hamelink, U.M. Kr├╝ger (1972)
 Artikel: Goal attainment scaling: Een methode tot evaluatie van psycho-therapieen
O. van der Hart, A. Lange in: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, Vol. 27 (1972), p. 502-510
 Artikel: Differences between "refusers" and "non-refusers" in a psychological study.
J. Hoogstraten, H.C.M. Vorst in: Nederlands-Tijdschrift-voor-de-Psychologie-en-haar-Grensgebieden., Vol. 27 (1972), p. 284-286
 Artikel: Some further notes on the forced-choice leadership attitude scale.
J. Hoogstraten, H.C.M. Vorst in: Nederlands-Tijdschrift-voor-de-Psychologie-en-haar-Grensgebieden, Vol. 27 (1972), p. 61-72
 Artikel: Invloed van lichamelijke oefening op de lichamelijke en geestelijke groei en ontwikkeling van 12- en 13-jarige scholieren.
H.C.G. Kemper, A.N.P. Oud, L.W.C. Tavecchio in: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, Vol. 50, (1972), p. 386-393
 Artikel: Repliek op "Meer uren lichamelijke opvoeding?"
H.C.G. Kemper, P.J.G. Mettrop, L.W.C. Tavecchio, A.N.P. Oud in: De Lichamelijke Opvoeding, Vol. 60 (1972), p. 136-137, 142
 Artikel: Autoritairisme, kerkelijkheid en politieke participatie
A. Lange in: Socialisme en Democratie, Vol. 29 (1972), p. 338-352
 Artikel: Opdrachten in gezins- en huwelijkstherapieen
A. Lange in: Tijdschrift voor Maatschappijvraagstukken en Welzijnswerk, Vol. 26 (1972), p. 387-394
 Artikel: Possible determinants of aggression
A. Lange in: Psychotherapy and Psychosomatics, Vol. 20 (1972), p. 241-248
10   Artikel: De huidige betekenis van verkiezingsonderzoek
R.J. Mokken, F.M. Roschar in: Jaarboek - Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek, Vol. 1971 (1972), p. 97-100