The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1999

1 to 10 of 1196
1   11   21 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

 Dissertation: Sentential complementation in a functional grammar of Irish
W.B.A. Genee (1999), p. 488
download 474363 Dissertation: The Old Slavic Apostolos. The Lessons of the Short Lectionary from Pentecost to Great Lent and the Abstracts of the Epistles
J.G. van der Tak (1999), p. 190
 Dissertation: Duale syntaxis en polaire contractie. Negatief gebonden of-constructies in het Nederlands
A.J. Welschen (1999), p. 512
download 471454 Dissertation: Passie of professie. Galeries en kunsthandel in Nederland
T. Gubbels (1999), p. 272
download 471725 Dissertation: 'Als ik niet voor mijzelf ben...' De verhouding tussen joodse arbeiders en de arbeidersbeweging in Amsterdam, Londen en Parijs vergeleken, 1870-1914
K. Hofmeester (1999), p. 463
download 472652 Dissertation: Literaire polyfonie. Een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op een passage in Thomas Manns 'Der Erwahlte'
S.K. Lichtenstein (1999), p. 260
 Article: Wie is mijn gelijke?
F.C.L.M. Jacobs in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Vol. 91 (1999), p. 3-15
download 473664 Dissertation: Rembrandt toont sijn konst. Bijdragen over Rembrandt-documenten uit de periode 1648-1756
M.V. Roscam Abbing (1999), p. 270
 Book: Het veraad van het Noorderkwartier - oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand
H.F.K. van Nierop (1999), 340 p.
10  download 474637 Dissertation: Kloosters van baksteen. De architectuur van de hervormingsorden in Nederland tot omstreeks 1300
G. Vermeer (1999), p. 269