The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1982

1 tot 10 van 71
1   11   21   31   41   51   61   71

 Artikel: Delila's onschuld: narratologie, psychoanalyse en ideologiekritiek
M.G. Bal in: Tijdschrift voor vrouwenstudies, Vol. 3 (1982), p. 34-73
download 36200 Boekbespreking: Mimesis and genre theory in Aristotle's Poetics
M.G. Bal in: Poetics today, Vol. 3 (1982), p. 171-180 , La poétique
 Hoofdstuk: On meanings and descriptions
M.G. Bal in: The semiotics of literary signification (1982), p. 100-148
 Hoofdstuk: Structuralism, history and the semiotics of the subject: recent developments in French literary theory
M.G. Bal in: Schwerpunkte der Literaturwissenschaft ausserhalb des deutschen Sprachraums (1982), p. 55-78
 Hoofdstuk: Théorie de la description: l'exemple de Madame Bovary
M.G. Bal in: Flaubert: la dimension du texte (1982), p. 175-236
 Hoofdstuk: Verteltheorie als instrument voor ideologiekritiek
M.G. Bal in: Feministische theologie (1982), p. 266-280
 Hoofdstuk: Wilde dieren, of de verscheurde eenheid: over "De Sirenen" van Maria Dermoût
M.G. Bal, E. van Alphen in: Over verhalen gesproken : analyses van verhalen (1982), p. 97-124
 Boek: Logica, taal en betekenis. I: Inleiding in de logica
J.F.A.K. van Benthem, J.A.G. Groenendijk, D.H.J. de Jongh, M.J.B. Stokhof, H.J. Verkuyl (1982), 351 p.
 Boek: Logica, taal en betekenis. II: Intensionele logica en logische grammatica
J.F.A.K. van Benthem, J.A.G. Groenendijk, D.H.J. de Jongh, M.J.B. Stokhof, H.J. Verkuyl (1982), 351 p.
10   Boekredactie: Saecula saeculorum; opstellen aangeboden aan C. W. Mönnich ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 11 juni 1982. .
S. de Boer, M.B. Pranger (1982)