The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1978

1 tot 10 van 44
1   11   21   31   41

 Rapport: Gebruiksaanwijzing bij het bestuderen van de verhaaltheorie van Greimas
M.G. Bal (1978)
 Hoofdstuk: Mise en abyme et iconicitĂ©
M.G. Bal in: Le travail des mots (1978), p. 116-128
download 15286 Artikel: Over narratologie, narrativiteit en narratieve tekens
M.G. Bal in: Spektator, Vol. 7/9 (1978), p. 528-548
download 15473 Artikel: Argumentatie en rationaliteit.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Spektator : tijdschrift voor Neerlandistiek, Vol. 7 (1978), p. 277-306
 Boek: Argumentatietheorie.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, T. Kruiger (1978), 275 p.
 Hoofdstuk: Taalbeheersing, argumentatie en rationaliteit. Een nadere bepaling van het begrip kritische discussiant.
F.H. van Eemeren in: aalbeheersing 1978 : verslagen van een Symposium gehouden op 13 april 1978 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg / VIOT in samenwerking met de Vakgroep Toegepaste Taalkunde van de TH Twente (1978), p. 56-68
download 15476 Artikel: Ter inleiding.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, T. Kruiger in: Spektator : tijdschrift voor Neerlandistiek, Vol. 7 (1978), p. 261-262
 Rapport: Onderzoek en onderwijs van het Nederlands als tweede taal in Nederland
H.M. Egmond - van Helten, J.H. Hulstijn, J.M. Janssen - van Dieten (1978)
 Artikel: Zur Problematik der Interpretation populärer Kultur
T. Elsaesser, W. Fluck in: Amerikastudien, Vol. 23 (1978)
10   Artikel: Semantics, pragmatics and the theory of meaning
J.A.G. Groenendijk, M.J.B. Stokhof in: Journal of pragmatics, Vol. 2 (1978), p. 49-70