The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1969

1 tot 9 van 9

 Artikel: Jean Renoir
T. Elsaesser in: Brighton film review, Vol. 9 (1969), p. 19-24
 Artikel: King Vidor
T. Elsaesser in: Brighton film review, Vol. 7 (1969), p. 22-27
 Artikel: Pasolini and Bertolucci
T. Elsaesser in: Brighton film review, Vol. 14 (1969)
 Hoofdstuk: Sam Fuller's Shock corridor
T. Elsaesser in: Sam Fuller (1969), p. 79-85
 Artikel: Vicente Minnelli
T. Elsaesser in: Brighton film review, Vol. 15 (1969)
 Artikel: Dimensies in de waarneming van spraakklanken
L.J.T. van der Kamp, L.C.W. Pols in: Hypothese, Vol. 13 (1969), p. 98-110
 Hoofdstuk: De relatie tussen de fysische en perceptieve ruimte voor klinkers
L.C.W. Pols in: Spraak: een symposium gehouden op 6 maart 1969 in het Instituut voor Fonetische Wetenschappen te Amsterdam (1969), p. 1-7
download 36195 Artikel: Perceptual and physical space of vowel sounds
L.C.W. Pols, L.J.T. van der Kamp, R. Plomp in: Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 46 (1969), p. 458-467
 Artikel: Welke invloed heeft het dragen van een valhelm op de waarneembaarheid van geluiden?
L.C.W. Pols in: TNO nieuws, Vol. 24 (1969), p. 301-304