The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2002

1 to 10 of 569
1   11   21 ... 51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 281 ... 341 ... 391 ... 451 ... 511 ... 561

 Article: High-tech IPOs: A tale of two continents
S. Aaij, D. Brounen in: Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 15 (2002), p. 87-94
download 2041 Chapter: Analyse van activerend arbeidsmarktbeleid in dynamische modellen
J.H. Abbring, B. van der Klaauw in: Daadwerkelijk effectief, prestatiemeting van reintegratie en activering (2002)
 Article: Litouwen op weg naar Europa
R.K. Aidis in: Oost-Europa verkenningen, Vol. 170 (2002), p. 29-43
 Article: The Logit Equilibrium: A Perspective on Intuitive Behavioural Anomalies
S.P. Anderson, J.K. Goeree, C.A. Holt in: Southern Economic Journal, Vol. 69 (2002), p. 21-47
 Article: Keert de wal het schip?
R. van den Assem, E.E.O. Roos Lindgreen in: Tijdschrift Management & Informatie, Vol. 10 (2002), p. 4-8-
 Book: Ruimtelijke Economische Dynamiek ? Kijk op bedrijfslocatie en regionale ontwikkeling
O.A.L.C. Atzema, J.G. Lambooy, T. van Rietbergen, E. Wever (2002)
download 190313 Article: Kennis over kosten:de beheersing van schoolkosten in het voortgezet en BOL-onderwijs
B. Baarsma, M. van Leeuwen, L. Boorsma, I. Groot, P. Hop in: SEO-Rapport, Vol. 613 (2002)
 Report: Waardering van geluidshinder in het kader van de CPB studie 'Kengetallen KBO ONL'. Schiphol lange termijn. Kengetallen Kosten-baten analyse dl1-11
B. Baarsma, P. Hop, B.M.S. van Praag (2002)
 Report: Mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving onderzoek naar een mededingingstoets voor wetgeving
B.E. Baarsma, J.J.M. Theeuwes (2002)
10   Article: An Encapsulated Eiffel Education Environment, based on Web Services
M. De Backer, G.G.M. Dedene, M. Snoeck in: Journal of Object Technology, Vol. 1 (2002), p. 97-106