The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 2009

1 tot 10 van 111
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111

 Boekredactie: Research in action: theories and practices for innovation and social change
C. Almekinders, L. Beukema, C. Tromp (2009), p. 272
 Artikel: Visible difference, audible difference: female singers and gay male fans in Russian popular music
S. Amico in: Popular music and society, Vol. 32 (2009), p. 351-370
 Boek: Cultural tourism in Latin America: the politics of space and imagery
M. Baud, A. Ypeij (2009), xii, 323 p.
 Rapport: Expertgroep Doorlopende leerlijnen. Over de drempels met taal en rekenen. Hoofdrapport
H. van den Bergh (2009)
 Rapport: Expertgroep Doorlopende leerlijnen. Over de drempels met taal. De niveaus van taalvaardigheid
H. van den Bergh (2009)
download 361639 Artikel: Europe as/at the border: Trieste and the meaning of Europe
L. Bialasiewicz in: Social & Cultural Geography, Vol. 10 (2009), p. 319-336
download 361638 Artikel: The new political geographies of the European ‘neighborhood’
L. Bialasiewicz in: Political Geography, Vol. 28 (2009), p. 79-80
download 172055 Hoofdstuk: A: [a]
J. Biemans in: Letters: een verzameling columns (2009), p. 2
download 172105 Hoofdstuk: B
J. Biemans in: Letters: een verzameling columns (2009), p. 2
10  download 172106 Hoofdstuk: C
J. Biemans in: Letters: een verzameling columns (2009), p. 2