The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 1998

11 tot 20 van 79
1   11   21   31   41   51   61   71

11   Hoofdstuk: Kunt u mij helpen? Over de transformatie van het inlichtingenbureau tot informatiecentrum
J.S. Calff, H. Hoekstra in: Over grenzen. Traditie en vernieuwing in de wetenschappelijke bibliotheek (1998), p. 147-162
12   Boekredactie: Over grenzen. Traditie en vernieuwing in de wetenschappelijke bibliotheek
J.S. Calff, B. Savenije, H. Hoekstra (1998)
13   Artikel: BPS Spectrum of the 5-Brane and Black Hole Entropy
R.H. Dijkgraaf, E. Verlinde, H.L. Verlinde in: Nuclear Physics B, Vol. 486 (1998), p. 77-
14   Proefschrift: Consequences of hemophilia treatment
C.J. Fijnvandraat (1998)
15   Hoofdstuk: Bibliography of Egil Tornqvist's writings
C.J. Godfried in: Ibsen, Strindberg & Bergman. Essays offered to Egil Tornqvist (1998), p. 227-238
16   Proefschrift: Methotrexate in ectopic pregnancy
P.J. Hajenius (1998)
17   Proefschrift: Hexanedione toxicity and neurofilament metabolism
E. Heijink (1998)
18   Proefschrift: Import of proteins and fatty acids unto peroxisomes
E.H. Hettema (1998)
19   Boekredactie: Hooglied/Sjir hasjirim. Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling
F.J. Hoogewoud (1998)
20   Hoofdstuk: The Looting of a Private and a Public Library of Judaica and Hebraica in Amsterdam during World War II. The Cases of the Ets Haim/Livraria Montezinos and Bibliotheca Rosenthaliana
F.J. Hoogewoud in: Jewish Studies in a New Europe. Proceedings of the Fifth Congress of Jewish Studies in Copenhagen 1994 (1998), p. 379-390