The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

11 tot 20 van 769
1   11   21   31 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 461 ... 531 ... 611 ... 691 ... 761

11   Artikel: Wettelijke normering van de ontslagvergoeding, onnodig en onwenselijk
A. Baris in: Praktisch Procederen, Vol. 2004 (2004), p. 57-60
12   Boek: Van Soest Belastingen (22e druk)
J.C.H.W. Bartel, R.P.C. Cornelisse, S. van Weeghel (2004)
13   Artikel: De dynamiek van normoverschrijding en normhandhaving
P. de Beer, R. Mosch in: Mens en Maatschappij, Vol. 79 (2004), p. 208-232
14  download 520854 Hoofdstuk: De waarde van individualisering en de normen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
P. de Beer in: Bindingsloos of bandeloos: normen, waarden en individualisering (2004), p. 13-28
15  download 527066 Artikel: Een linkse hervormingsagenda voor het kapitalisme
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 61 (2004), p. 10-26
16  download 527193 Artikel: Heeft de vakbeweging haar taak volbracht?
P. de Beer in: Filosofie in bedrijf, Vol. 16 (2004), p. 21-31
17  download 527068 Artikel: Het debat over sociaal-liberalisme op herhaling
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 61 (2004), p. 68-70
18  download 527069 Hoofdstuk: Meer welvaart maakt niet gelukkig
P. de Beer in: Arbeid, tijd en flexibiliteit (2004), p. 33-45
19  download 527070 Artikel: Normvervaging in Nederland: Perceptie of realiteit?
P. de Beer in: Sociologische Gids, Vol. 51 (2004), p. 236-247
20  download 526959 Hoofdstuk: Op zoek naar de verloren tijd
P. de Beer in: Groot en klein verzet: temporele ordening in Nederland (2004), p. 115-124