The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1992

11 tot 20 van 44
1   11   21   31   41

11   Artikel: The Second International Water Tribunal
E. Hey, P.A. Nollkaemper in: Environmental policy and law, Vol. 22 (1992), p. 82-87
12   Hoofdstuk: Auteursrechtelijke grenzen aan de vrijheid van de beeldende kunstenaar
J.J.C. Kabel in: Hoe vrij is kunst (1992), p. 68-86
13   Boekbespreking: Auteursrecht en aantasting, werk en waardigheid: de relativiteit van het auteursrechtelijk droit au respect
J.J.C. Kabel in: Informatierecht, Vol. 1993 (1992), p. 138-139 , Auteursrecht en aantasting, werk en waardigheid: de relativiteit van het auteursrechtelijk droit au respect
14   Boekbespreking: Auteursrecht in de hortus der beeldende kunsten
J.J.C. Kabel in: Informatierecht, Vol. 1993 (1992), p. 138-139 , Auteursrecht in de hortus der beeldende kunsten
15   Boekbespreking: Mosterd na de maaltijd? Misleidende reclame in het nieuwe Burgerlijk Wetboek
J.J.C. Kabel in: Mediaforum, Vol. 1992 (1992), p. 72-74 , Misleidende reclame
16   Annotatie: IER, 1992 (Goede smaak en vrijheid van meningsuiting, Grishaver vs. Benneton)
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 8, Producent of opdrachtgever ? (1992), p. 149-
17   Boek: Information law towards the 21st century
J.J.C. Kabel, W.F. Korthals Altes, E.J. Dommering, P.B. Hugenholtz (1992), 393 p.
18   Hoofdstuk: Introduction
J.J.C. Kabel in: Information law towards the 21st century (1992), p. 163-165
19   Artikel: Product placement en sponsoring
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 8 (1992), p. 103-112
20   Boek: Publieke omroep en commercie : uitspraken en adviezen 1988-1992
J.J.C. Kabel, M.M. Reijntjes (1992), 543 p.