The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1992

11 tot 20 van 45
1   11   21   31   41

11   Rapport: Calamiteitenverlof en verpleegverlof
B.R. Dankmeyer, M. Bruyn-Hundt, K.G. Tijdens (1992), p. 68
12   Artikel: The Second International Water Tribunal
E. Hey, P.A. Nollkaemper in: Environmental policy and law, Vol. 22 (1992), p. 82-87
13   Hoofdstuk: Auteursrechtelijke grenzen aan de vrijheid van de beeldende kunstenaar
J.J.C. Kabel in: Hoe vrij is kunst (1992), p. 68-86
14   Boekbespreking: Auteursrecht en aantasting, werk en waardigheid: de relativiteit van het auteursrechtelijk droit au respect
J.J.C. Kabel in: Informatierecht, Vol. 1993 (1992), p. 138-139 , Auteursrecht en aantasting, werk en waardigheid: de relativiteit van het auteursrechtelijk droit au respect
15   Boekbespreking: Auteursrecht in de hortus der beeldende kunsten
J.J.C. Kabel in: Informatierecht, Vol. 1993 (1992), p. 138-139 , Auteursrecht in de hortus der beeldende kunsten
16   Boekbespreking: Mosterd na de maaltijd? Misleidende reclame in het nieuwe Burgerlijk Wetboek
J.J.C. Kabel in: Mediaforum, Vol. 1992 (1992), p. 72-74 , Misleidende reclame
17   Annotatie: IER, 1992 (Goede smaak en vrijheid van meningsuiting, Grishaver vs. Benneton)
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 8, Producent of opdrachtgever ? (1992), p. 149-
18   Boek: Information law towards the 21st century
J.J.C. Kabel, W.F. Korthals Altes, E.J. Dommering, P.B. Hugenholtz (1992), 393 p.
19   Hoofdstuk: Introduction
J.J.C. Kabel in: Information law towards the 21st century (1992), p. 163-165
20   Artikel: Product placement en sponsoring
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 8 (1992), p. 103-112