The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1992

1 tot 10 van 45
1   11   21   31   41

 Hoofdstuk: Bestuursrechtelijke handhaving van milieuwetten
M.V.C. Aalders, P. Jong in: Onderneming en milieu (1992), p. 64-71
 Boekbespreking:
M.V.C. Aalders in: Tijdschrift voor milieu en recht, Vol. 1993 (1992), p. 204-206 , Communicatieve besturing van het milieuhandelen van ondernemingen: mogelijkheden en beperkingen
 Artikel: De komende receptie van het Westerse milieurecht in Oost-Europa: Hoedt u voor namaak
M.V.C. Aalders in: Nederlandsch juristenblad : weekblad behoorende bij de Nederlandsche jurisprudentie, Vol. 67 (1992), p. 1114-
 Artikel: Ekologick√© instituce v Hollandsku
M.V.C. Aalders in: Ekologie a Spolecnost, Vol. 4 (1992), p. 38-42
 Hoofdstuk: Influence of NGO's on legislation and implementation
M.V.C. Aalders in: Law as an action instrument for environmental NGO's: Proceedings of the Eighth East-West Consultation, Ver√∂ce, Hungary, June 25-27, 1992 (1992), p. 14-15
 Boek: Juridische aspecten van bedrijfsmilieuzorg: Les II van de Schriftelijke praktijkcursus bedrijfsmilieuzorg
M.V.C. Aalders, R.J.J. van Acht (1992), 79 p.
 Hoofdstuk: Onderhandelen en afspraken in het vooroverleg bij vergunningverlening
M.V.C. Aalders in: Afspraken in het milieurecht: inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam (1992), p. 53-72
 Boek: Ontwikkeling in milieubeleid en bedrijfsmilieuzorg: Les 1 van de Schriftelijke praktijkcursus bedrijfsmilieuzorg (bewerking)
M.V.C. Aalders (1992), 94 p.
 Rapport: Syllabus cursus Accountant en milieu
M.V.C. Aalders (1992)
10   Hoofdstuk: Uitvoering van milieuwetgeving: de visie van de onderzoeker
M.V.C. Aalders in: Uitvoering van beleid: blinde vlek bij bestuurders of hobby van onderzoekers? (verslag van het gelijknamige symposium gehouden op 04-10-1991, georganiseerd door de werkgroep Ex post evaluatie van het Platform Beleidsanalyse) (1992), p. 69-80