The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1991

1 tot 10 van 42
1   11   21   31   41

 Hoofdstuk: Handhaving
M.V.C. Aalders in: Milieuvoorschriften : vergunningen, heffingen, subsidies en teksten (1991), p. 76
 Boek: Juridische aspecten van bedrijfsmilieuzorg: Les II van de Schriftelijke praktijkcursus bedrijfsmilieuzorg
M.V.C. Aalders, R.J.J. van Acht (1991), 97 p.
 Boekbespreking: Lijvige boeken over milieurecht
M.V.C. Aalders in: Nieuwe Bèta, Vol. 5 (1991), p. 14-14 , Milieurecht
 Boekbespreking: Lijvige boeken over milieurecht
M.V.C. Aalders in: Nieuwe Bèta, Vol. 5 (1991), p. 14-14 , Het Nederlands milieurecht in ontwikkeling
 Hoofdstuk: Milieuconvenanten
M.V.C. Aalders, R.J.J. van Acht in: Milieuvoorschriften : vergunningen, heffingen, subsidies en teksten (1991), p. 36
 Boek: Ontwikkeling in milieubeleid en bedrijfsmilieuzorg: Les 1 van de Schriftelijke praktijkcursus bedrijfsmilieuzorg (bewerking)
M.V.C. Aalders (1991), 97 p.
 Artikel: Onzorgvuldige toelating bestrijdingsmiddelen
M.V.C. Aalders in: Nieuwe bèta : tijdschrift voor milieu, energie en innovatie in de jaren '80, Vol. 5 (1991), p. 2-
 Rapport: Werkboek milieudelicten, ten behoeve van de officier van justitie: herziene tweede druk
M.V.C. Aalders, P.G. Korrel, P.W.M. Niëns, R.M.M. Vossen (1991)
 Hoofdstuk: Beeld en beleid: het nauw van de metafoor
W.T. Eijsbouts in: Het retorische antwoord (1991), p. 57-72
10   Hoofdstuk: Het constitutionele gehalte van de EG
W.T. Eijsbouts in: Europese eenwording in historisch perspectief : factoren van integratie en desintegratie (1991), p. 246-259