The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1989

1 tot 10 van 25
1   11   21

 Artikel: Bedrijfsinterne milieuzorg, goedschiks of kwaadschiks?
M.V.C. Aalders in: Nieuwe bèta : tijdschrift voor milieu, energie en innovatie in de jaren '80, Vol. 3 (1989), p. 14-
 Boekbespreking:
M.V.C. Aalders in: Beleidswetenschap, Vol. 3 (1989), p. 378-380 , Denken over milieubeleid : het denken binnen het milieubeleid en de milieubeweging geanalyseerd vanuit een macro-sociologisch perspectief
 Hoofdstuk: Bureaucratie en ambtelijk handelen
M.V.C. Aalders in: Lokaal bestuur in Nederland: inleiding in de gemeentekunde (1989), p. 278-292
 Artikel: De accountant wordt milieubewust
M.V.C. Aalders in: Nieuwe bèta : tijdschrift voor milieu, energie en innovatie in de jaren '80, Vol. 3 (1989), p. 10-11
 Rapport: De Amsterdamse horeca tussen beleving en beleid (onderzoeksrapport ten behoeve van de afdeling Hinderwet- en milieuzaken, gemeente Amsterdam)
M.V.C. Aalders, L.J.A. Damen, M.L.M. Mevissen, A.K.J.H. Pullens (1989)
 Hoofdstuk: De handhaving in het milieubeleid
M.V.C. Aalders in: Milieubeleid (1989), p. 299-316
 Hoofdstuk: Interventie tijdens de 16de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 17 september 1987
M.V.C. Aalders in: Strafrechtelijke handhaving van milieurecht: verslag van de zestiende ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 17 september 1987 (1989), p. 28-29
download 528011 Rapport: Vrouwen in informatica-opleidingen
P. Biemans, K. Tijdens (1989), p. 26
 Hoofdstuk: Approches européennes de la souveraineté
W.T. Eijsbouts in: France, Europe (1989), p. 141-157
10   Hoofdstuk: Van huizen en jaren: een virtuele gedachtenwisseling
W.T. Eijsbouts in: Tussen wetenschap en werkelijkheid : opstellen aangeboden aan Max Weisglas door leden van de Vakgroep Europese Studies (1989), p. 46-51