The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1987

1 tot 10 van 11
1   11

 Hoofdstuk: "Handhaving van milieurecht: van symboolfunctie tot cymbaalfunctie"
M.V.C. Aalders in: Ontwikkelingen in het milieurecht (1987), p. 193-206
 Boek: Handhaving van milieurecht
M.V.C. Aalders, P.G. Korrel, R. Uylenburg (1987), 190 p.
 Boek: Ontwikkelingen in het milieurecht
M.V.C. Aalders, N.S.J. Koeman (1987), 206 p.
 Boek: Regeltoepassing in de ambtelijke praktijk van Hinderwet- en Bouwtoezichtafdeling
M.V.C. Aalders (1987), 209 p.
 Hoofdstuk: Sturing
W.T. Eijsbouts in: Staatkundig jaarboek 1987 (1987)
 Boekbespreking: Handelsnamen en dienstmerken
J.J.C. Kabel in: Nederlands juristenblad, Vol. 1988 (1987), p. 730-731 , Handelsnamen en dienstmerken
 Boekbespreking: Produktinformatieplichten
J.J.C. Kabel in: Tijdschrift voor consumentenrecht, Vol. 1988 (1987), p. 249-254 , Produktinformatieplichten
 Artikel: Consumentengegevens ten behoeve van direct marketing en het wetsvoorstel Persoonsregistratie
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 3 (1987), p. 1-6
 Artikel: Het juridisch onderzoeksbedrijf
J.J.C. Kabel in: Nederlands juristenblad, Vol. 62 (1987), p. 1285-1286
10   Boekredactie: International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook Vol. 3
P.A. Nollkaemper (1987)