The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1977

1 tot 2 van 2

 Artikel: De toepassing van administratieve sancties in de Hinderwet
M.V.C. Aalders in: JustitiĆ«le Verkenningen: Themanummer Strafrecht en Milieu, Vol. 1977 (1977), p. 74-81
 Artikel: Kernenergie en de bedreiging van de persoonlijke levenssfeer
M.V.C. Aalders, E. van der Hoeven in: Wetenschap en samenleving: maandblad gewijd aan de ontwikkeling der wetenschap en haar betekenis voor mens en maatschappij, Vol. 1977 (1977), p. 90-101