The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1973

1 tot 10 van 13
1   11

 Artikel: Bestaan Denkwetten?
J.F.A.K. van Benthem in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Vol. 65 (1973), p. 120-125
 Hoofdstuk: Central projections of the trigeminal, facial and vagal nerves in the mallard duck
J.L. Dubbeldam, S.B.J. Menken in: The third European Anatomical Congress : proceedings (1973), p. 90-91
download 42465 Artikel: Induced Far-Infrared Absorption in Mixed Alkali-Halide Crystals
C. de Jong, G.H. Wegdam, J. van der Elsken in: Physical Review B, Vol. 8 (1973), p. 4868-4874
download 43066 Artikel: High-Field Magnetization of Light Rare-Earth Metals
K.A. McEwen, H.C. Ørsted, G.J. Cock, W.J. Roeland, A.R. Mackintosh in: Physical Review Letters, Vol. 30 (1973), p. 287-290
 Artikel: Multipole expansion of the retarded interatomic potential energy: derivation from relativistic electron theory
M.A.J. Michels, L.G. Suttorp in: Physics letters: A, Vol. 42 (1973), p. 473-474
 Artikel: Multipole expansion of the retarded interatomic potential energy: dispersion and induction energy for relativistic hydrogen atoms
M.A.J. Michels, L.G. Suttorp in: Physica, Vol. 67 (1973), p. 137-165
download 179212 Artikel: A new species in the genus Salpa Forskål, 1775 (Tunicata, Thaliacea).
R.W.M. van Soest in: Beaufortia, Vol. 21 (1973), p. 9-16
 Artikel: Planktonic coelenterates collected in the North Atlantic Ocean
R.W.M. van Soest in: Bijdragen tot de dierkunde / Koninklijk Zo¨ologisch Genootschap "Natura Artis Magistra", Vol. 43 (1973), p. 119-125
download 179252 Artikel: The genus Thalia Blumenbach, 1798 (Tunicata, Thaliacea), with descriptions of two new species
R.W.M. van Soest in: Beaufortia, Vol. 20 (1973), p. 193-212
10  download 43067 Artikel: Energy Correlations in the Reaction 9Be(d, tα)4He at 26.3 MeV
M.A.A. Sonnemans, J.C. Waal, R. van Dantzig in: Physical Review Letters, Vol. 61 (1973), p. 1359-1362