The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1967

1 tot 4 van 4

 Artikel: On the uniqueness of the relativistic energy-momentum tensor in polarized media
S.R. de Groot, L.G. Suttorp in: Physics letters A, Vol. 25 (1967), p. 103-104
 Artikel: The relativistic energy-momentum tensor in polarized media
S.R. de Groot, L.G. Suttorp in: Physics letters. A, Vol. 24 (1967), p. 385-387
 Artikel: The relativistic energy-momentum tensor in polarized media: the angular momentum laws and the symmetry of the energy-momentum tensor
S.R. de Groot, L.G. Suttorp in: Physica, Vol. 37 (1967), p. 297-308
 Artikel: The relativistic energy-momentum tensor in polarized media: the atomic energy-mo-men-tum conservation laws
S.R. de Groot, L.G. Suttorp in: Physica, Vol. 37 (1967), p. 284-296