The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2012

11 tot 20 van 1351
1   11   21   31 ... 131 ... 261 ... 401 ... 531 ... 671 ... 801 ... 941 ... 1071 ... 1211 ... 1351

11   Artikel: The SWIFT affair and the global politics of European security
M. de Goede in: Journal of Common Market Studies, Vol. 50 (2012), p. 214-230
12   Artikel: Mental health outcomes of widowed and married mothers after war
N. Morina, P.M.G. Emmelkamp in: British Journal of Psychiatry, Vol. 200 (2012), p. 158-159
13  download 453457 Proefschrift: La búsqueda de justicia desde los microespacios de la política: organizaciones de mujeres desplazadas en Colombia
D.A. Britto Ruiz (2012), p. 421
14   Rapport: Legal and policy situation of immigrants: the Netherlands
J. Berkhout, T. Butter, T. de Lange (2012), p. 23
15   Hoofdstuk: Contesting the state of exception in Afghan-Pakistani marchlands
O. Verkaaik, S. Sarfraz Khan, S. Rehman in: Transnational flows and permissive polities: ethnographies of human mobilities in Asia (2012), p. 55-74
16   Proefschrift: Young men in a colourful city: Masculinity, young men's sexual practices, and HIV/AIDS in Dhaka, Bangladesh
I.S. Saikh (2012), p. xiii, 236
17  download 489587 Hoofdstuk: Epiloog: Conflict in samenwerking: voorbij een optelsom van belangen
W. Salet, T. Metze, M. Levelt in: Conflict in samenwerking: de geloofwaardigheid van regionale verstedelijking (2012), p. 71-73
18   Rapport: Ethnography's contribution to newspaper analysis: claims-making revisited
L.M. Mügge (2012), p. 22
19  download 489591 Hoofdstuk: Guest worker migration in post-war Europe (1946-1974): an analytical appraisal
A. Akgündüz in: An introduction to international migration studies: European perspectives (2012), p. 181-209
20  download 447093 Artikel: Sources and legitimacy of financial liberalization
B. Burgoon, P. Demetriades, G.R.D. Underhill in: European Journal of Political Economy, Vol. 28 (2012), p. 147-161