The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1996

11 tot 20 van 2244
1   11   21   31 ... 221 ... 441 ... 671 ... 891 ... 1121 ... 1341 ... 1561 ... 1791 ... 2011 ... 2241

11   Artikel: Het woord is aan de utopie. De vele verbeeldingen van het moederschap
S.W. Poldervaart in: Transit, maandblad voor dromers, denkers en doeners, Vol. 2 (1996), p. 10-11
12   Artikel: Romische Waffen im nordwesteuropaischen Barbaricum
M. Erdrich in: Journal of Roman Military Equipment Studies (1996), p. 199-209
13   Artikel: Vrouwenstudies PSCW, wat kan je ermee?
S.W. Poldervaart in: Discorsi, Vol. 29 (1996), p. 21-21
14   Artikel: Despotism from Under the Veil: Masculine and Feminine Readings of the Despot and the Harem
I.E. Boer in: Cultural Critique, Vol. 32 (1996), p. 43-75
15   Artikel: Feminism as a Traveling Theory: The Dynamic Process of Cross-Cultural Representation
I.E. Boer in: The European Legacy, Vol. 1 (1996), p. 1465-1470
16   Artikel: The World beyond our Window: Nomads, Travelling Theories and the Function of Boundaries
I.E. Boer in: Parallax, Vol. 3 (1996), p. 7-27
17   Artikel: Introduction 'Mythmaking on Gender in the Middle East': Transnational Connections and Contestations
I.E. Boer in: Thamyris: mythmaking from past to present, Vol. 3 (1996), p. 211-217
18   Boekbespreking: Gendering Orientalism. Race, Femininity and Representation
I.E. Boer in: Thamyris: mythmaking from past to present, Vol. 3 (1996), p. 377-379 , -
19   Boekbespreking: Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen, e.a.
S.W. Poldervaart in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, Vol. 16 (1996), p. 483-486 , De public relations van vrouwenstudie
20   Hoofdstuk: Tekens in de stad. De herinnering aan de Jodenvervolging in Amsterdam
I. de Haan in: Herinneringen en historische visies. De betekenis van vijfenvijftig jaar Februaristaking in Amsterdam (1996), p. 63-91