The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1991

11 tot 20 van 170
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

11   Rapport: Le cas du village de Kouentou : diagnostic socio-eìconomique dans la banlieue de Bobo-Dioulasso
M.C. Beeker, G. Kibtonre, O. Martijn (1991)
12   Rapport: Rapport de syntheÌse : projet villages-centres - banlieue de Bobo-Dioulasso
M.C. Beeker, O. Martijn, L.A. Sanon, G. Kibtonre (1991)
13   Artikel: Nieuwe vergezichten voor de sociaal-democratie
P.T. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 48 (1991), p. 256-264
14   Artikel: Behavioural Assessment of Avoidance in Agoraphobia
E. de Beurs, A. Lange, R. van Dijck, R. Blonk, P. Koele in: Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment, Vol. 13 (1991), p. 285-300
15   Artikel: De waarde van Goal Attainment Scaling voor het vaststellen van therapieeffect bij agorafobici
E. de Beurs, A. Lange, R. Blonk, R. van Dyck, A.J.L.M. Balkom, M. van Daal in: Gedragstherapie, Vol. 24 (1991), p. 235-253
16   Artikel: Respiratory training prior to exposure in vivo in the treatment of panic disorder with agoraphobia
E. de Beurs, A. Lange, R. van Dyck, P. Koele in: Biological Psychology, Vol. 31 (1991), p. 285-
17   Artikel: De therapeutische relatie: een onderzoek naar de waarde van de Therapist Client Rating Scale (TCRS) [The therapeutic relation: A study on the value of the Therapist Client Rating Scale]
E. Blaauw, P.M.G. Emmelkamp in: Gedragstherapie, Vol. 24 (1991), p. 183-194
18   Artikel: Estimation of individual genetic and environmental profiles in longitudinal designs.
D.I. Boomsma, P.C.M. Molenaar, C.V. Dolan in: Behavior Genetics, Vol. 21 (1991), p. 243-255
19   Hoofdstuk: False consensus: schattingen voor verschillende groepen
W. Bosveld, W. Koomen, J. van der Pligt in: Fundamentele sociale psychologie. Dl. 5 (1991), p. 132-148
20   Artikel: De validiteit van het Anxiety Disorders Interview schedule-revised (ADIS-R): een pilot study
T.K. Bouman, C. de Ruiter in: Gedragstherapie, Vol. 24 (1991), p. 77-88