The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1985

11 tot 20 van 94
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

11   Artikel: Taakverdeling in tweelinggezinnen. Een onderzoek naar het aktiviteitenpatroon van moeders en vaders in gezinnen met jonge tweelingen.
L.J. Duijvelaar, L.W.C. Tavecchio in: Pedagogisch Tijdschrift, Vol. 10 (1985), p. 419-425
12  download 5587 Artikel: Trying to stop smoking: effects of perceived addiction, attributions for failure and expectancy of success.
J.R. Eiser, J. van der Pligt, M. Raw, S.R. Sutton in: Journal of Behavioral Medicine, Vol. 8 (1985), p. 321-341
13   Hoofdstuk: What is peer group influence
J.R. Eiser, M. Morgan, J. van der Pligt in: Extending alcohol education (1985), p. 80-88
14   Hoofdstuk: Group treatment of anxiety disorders
P.M.G. Emmelkamp, A.C.M. Kuipers in: Handbook of behavioral group therapy (1985), p. 443-471
15   Hoofdstuk: Behavioral treatment of obsessive-compulsive disorder: Prediction of outcome at 3.5 years follow-up
P.M.G. Emmelkamp, R.J. Hoekstra, S. Visser in: Psychiatry: The state of the art (1985), p. 265-270
16   Hoofdstuk: Compulsive rituals
P.M.G. Emmelkamp in: Behavior therapy casebook (1985), p. 57-73
17   Hoofdstuk: Etiology of phobic and obsessive-compulsive disorders
P.M.G. Emmelkamp in: Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van fobieC+n en dwangneurose (1985), p. 23-47
18   Hoofdstuk: Failures in the treatment of obsessive-compulsive and phobic disorders
P.M.G. Emmelkamp in: Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van fobieC+n en dwangneurose (1985), p. 215-226
19   Artikel: Fobieën
P.M.G. Emmelkamp in: Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, Vol. 129 (1985), p. 489-493
20   Hoofdstuk: Fobieën en angst: Een experimenteel psychopathologische benadering
P.M.G. Emmelkamp in: Angsten en fobieën (1985), p. 41-61