The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1985

1 tot 10 van 94
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

 Artikel: A test of the repression hypothesis in agoraphobics
W.A. Arrindell, P.M.G. Emmelkamp in: Psychological Medicine, Vol. 15 (1985), p. 125-129
 Artikel: Psychological profile of the spouse of the female agoraphobic patient: Personality and symptoms
W.A. Arrindell, P.M.G. Emmelkamp in: British Journal of Psychiatry, Vol. 146 (1985), p. 405-414
 Artikel: Kommunikatives Handeln und Legitimität bei Habermas
V.M. Bader in: Das Argument: Blätter der Westberliner Studengruppen gegen Atomrüstung, Vol. 27 (1985), p. 355-371
 Artikel: Arbeidstijdverkorting en volledige werkgelegenheid: nog een lange weg te gaan
P.T. de Beer in: Tijdschrift voor politieke ekonomie, Vol. 8 (1985), p. 89-95
 Artikel: De Wiardi Beckman Stichting en het economisch beleid
P.T. de Beer in: Economenblad, Vol. 7 (1985), p. 1-4
 Boek: Verdienen en verdelen : hoofdlijnen voor een secundair inkomensbeleid
P.T. de Beer (1985), 135 p.
download 15231 Artikel: Grootstedelijke informele werkgelegenheid, structuur en functioneren van een deel van de Amsterdamse informele sector
A. Dekker, T. van Eijk, S. Musterd in: Geografisch Tijdschrift, Vol. 19 (1985), p. 354-362
 Boek: Informele bedrijven in Amsterdam : structuur, functioneren en waardering
A. Dekker, T. van Eijk, S. Musterd (1985), 126 p.
download 15235 Boekbespreking:
F. Dekker, S. Musterd in: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 76 (1985), p. 74-75 , Technieken voor ruimtelijke analyse
10   Rapport: Masol location, West Pokot district, Kenya
A.J. Dietz, A.F.M. Zaal, I. van Tienhoven (1985)