The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1980

11 tot 20 van 43
1   11   21   31   41

11   Artikel: Treatment of harming obsessions
P.M.G. Emmelkamp, H. van der Heyden in: Behavioural Analysis and Modification, Vol. 4 (1980), p. 28-35
12   Artikel: Treatment of obsessive-compulsive patients: The contribution of self-instructional training to the effectiveness of exposure
P.M.G. Emmelkamp, M. van der Helm, B.L. van Zanten, I. Plochg in: Behavior Research and Therapy, Vol. 18 (1980), p. 61-66
13  download 14747 Artikel: The image of death in Akan highlife songs of Ghana
S. van der Geest in: Research in African Literatures, Vol. 11 (1980), p. 145-
14   Rapport: Communication in the eighties : a reader on the "Mc Bride report"
C.J. Hamelink (1980)
15   Boek: De computersamenleving
C.J. Hamelink (1980), 120 p.
16   Rapport: The new international information order : development and obstacles
C.J. Hamelink (1980)
17   Artikel: Response preference as a function of instructions in an unstructured questionnaire.
J. van Heerden, J. Hoogstraten in: Perceptual and Motor Skills, Vol. 50 (1980), p. 227-230
18   Artikel: Publikatiegewoonten in Nederland. Een analyse van onderzoeksverslagen uit drie tijdschriften.
J. Hoogstraten, P. Koele, D. van der Ploeg in: Tijdschrift voor Onderwijsresearch, Vol. 5 (1980), p. 3-8
19   Artikel: The reactive effect of pretesting in attitude change research: General or specific?
J. Hoogstraten in: Applied Psychological Measurement, Vol. 4 (1980), p. 39-42
20   Artikel: Binnenstadsplanning in de zeventiger jaren
L.A. de Klerk in: Kroniek van het ambacht/klein- en middenbedrijf, Vol. 34 (1980), p. 469-479