The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1980

11 tot 20 van 48
1   11   21   31   41

11   Hoofdstuk: Mislukte directieve behandelingen
R. van Dijck, A. Lange, K. van der Velden in: Directieve therapie (1980)
12  download 5595 Artikel: Drug attitudes and discrimination between drugs among a group of English schoolchildren
J.R. Eiser, M. Gossop, J. van der Pligt in: Drug and alcohol dependence, Vol. 5 (1980), p. 57-62
13   Artikel: Agoraphobics' interpersonal problems: Their role in the effects of exposure in vivo therapy
P.M.G. Emmelkamp in: Archives of General Psychiatry, Vol. 37 (1980), p. 1303-1306
14   Artikel: Contributions of self-instructional training to the effectiveness of exposure in vivo: A comparison with obsessive-compulsive patients
P.M.G. Emmelkamp, M. van der Helm, B. van Zanten, I. Plochg in: Behaviour Research and Therapy, Vol. 18 (1980), p. 61-66
15   Hoofdstuk: Relationship between theory and practice in behavior therapy
P.M.G. Emmelkamp in: Psychotherapy: Research and training (1980), p. 51-55
16   Artikel: Treatment of harming obsessions
P.M.G. Emmelkamp, H. van der Heyden in: Behavioural Analysis and Modification, Vol. 4 (1980), p. 28-35
17   Artikel: Treatment of obsessive-compulsive patients: The contribution of self-instructional training to the effectiveness of exposure
P.M.G. Emmelkamp, M. van der Helm, B.L. van Zanten, I. Plochg in: Behavior Research and Therapy, Vol. 18 (1980), p. 61-66
18  download 14747 Artikel: The image of death in Akan highlife songs of Ghana
S. van der Geest in: Research in African Literatures, Vol. 11 (1980), p. 145-
19   Rapport: Communication in the eighties : a reader on the "Mc Bride report"
C.J. Hamelink (1980)
20   Boek: De computersamenleving
C.J. Hamelink (1980), 120 p.