The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1979

1 tot 10 van 32
1   11   21   31

 Hoofdstuk: Althusser's 'aanvulling' op de marxistische staatstheorie
V.M. Bader in: Over Louis Althussers bijdrage aan de marxistische staatstheorie (1979), p. 23-31
 Hoofdstuk: Der Begriff der Freiheit in der Philosophie des klassischen deutschen Idealismus und bei Karl Marx und Friedrich Engels
V.M. Bader in: Aufmerksamkeit: Klaus Heinrich zum 50. Geburtstag (1979), p. 22-45
 Artikel: Entgegnungen auf J. Weiss
V.M. Bader, J. Berger, H. Ganssmann, J. v.d. Knesebeck in: Soziologische Revue: Besprechungen neuer Literatur, Vol. 2 (1979), p. 118-
 Boekredactie: Romantropologie 1 : essays over antropologie en literatuur
J. van Bremen, S. van der Geest, J. Verrips (1979), p. 147
download 15456 Artikel: Categorization, attitudes and memory for the source of attitude statements
J.R. Eiser, J. van der Pligt, M. Gossop in: European journal of social psychology, Vol. 9 (1979), p. 243-251
 Boek: Variance components in test generalizability research : which, when, why?
H. Elffers, L.W.C. Tavecchio (1979), 45 p.
 Artikel: Agoraphobia: a follow-up study four years after treatment
P.M.G. Emmelkamp, A.C. Kuipers in: British Journal of Psychiatry, Vol. 134 (1979), p. 352-355
 Artikel: Depression: An experimental clinical approach
P.M.G. Emmelkamp, F. Albersnagel in: Tijdschrift voor Psychotherapie, Vol. 5 (1979), p. 31-43
 Artikel: La d├ępression: Une approache clinique et empirique
P.M.G. Emmelkamp, A.F. Albersnagel in: Journal de Therapie Comportementale, Vol. 1 (1979), p. 91-106
10   Artikel: The behavioral treatment of clinical phobias
P.M.G. Emmelkamp in: Progress in Behavior Modification, Vol. 8 (1979), p. 55-125