The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1978

1 tot 10 van 27
1   11   21

 Artikel: Learned helplessness induced by a cognitive procedure: An experimental investigation
W.A. Arrindell, F.A. Albersnagel, P.M.G. Emmelkamp in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, Vol. 33 (1978), p. 255-265
 Artikel: Juristische Staatsideologie, Opportunismus und revolutionaerer Marxismus-Leninismus
V.M. Bader in: SOPO, sozialistische Politik, Vol. 43 (1978), p. 104-120
 Artikel: Cognitive modification versus prolonged exposure in vivo: A comparison with agoraphobics as subjects
P.M.G. Emmelkamp, A.C. Kuipers, J.B. Eggeraat in: Behaviour Research and Therapy, Vol. 16 (1978), p. 33-41
 Artikel: Effects of therapy set on electrical aversion therapy and covert sensitization
P.M.G. Emmelkamp, C. Walta in: Behaviour Therapy, Vol. 9 (1978), p. 185-188
download 14481 Artikel: Induced abortion in a Ghanaian family
S. van der Geest, W. Bleek in: African Studies Review, Vol. 21 (1978), p. 103-
 Artikel: The assignment of elementary school pupils to secondary school types: A correlational study.
P. Groeneboom, J. Hoogstraten, G.J. Mellenbergh, J.P. van Santen in: Tijdschrift voor Onderwijsresearch, Vol. 3 (1978), p. 262-280
 Boek: De mythe van de vrije informatie
C.J. Hamelink (1978), 156 p.
 Boek: Derde wereld en culturele emancipatie
C.J. Hamelink (1978), 159 p.
 Rapport: Towards a new international information order
C.J. Hamelink (1978)
10   Artikel: Longitudinale screening met de Denver Ontwikkeling Screeningtest.
J.M.A. Hermanns, A.T.M. Cools in: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, Vol. 56 (1978), p. 466-472