The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1976

1 tot 10 van 24
1   11   21

 Hoofdstuk: De betekenis van het marxisme voor de sociologiestudie
V.M. Bader in: Acht lezingen over de verhouding sociologie-marxisme: gehouden in februari 1976 aan het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam (1976), p. 24-43
 Boek: Einführung in die Gesellschaftstheorie: Gesellschaft, Wirtschaft und Staat bei Marx und Weber
V.M. Bader, J. Berger, H. Ganssmann, J. v.d. Knesebeck (1976), 517 p.
 Hoofdstuk: Sociaal handelen en de maatschappelijke 'kooi van afhankelijkheid'
V.M. Bader in: Acht lezingen over de verhouding sociologie-marxisme: gehouden in februari 1976 aan het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam (1976), p. 11-23
 Artikel: Exposure and response prevention in the natural environment: A comparison with obsessive-compulsive patients
K. Boersma, S. den Hengst, J. Dekker, P.M.G. Emmelkamp in: Behaviour Research and Therapy, Vol. 14 (1976), p. 19-24
 Boek: Denver ontwikkeling screeningtest.
A. T. M. Cools, J.M.A. Hermanns (1976), 90 p.
 Artikel: Early detection and early stimulation: assumptions and possibilities.
A. Cools, J.M.A. Hermanns in: Research, Exchange and Practice in Mental Retardation, Vol. 2 (1976), p. 23-29
 Artikel: A psychoanalytic reinterpretation of the effectiveness of systematic desensitization: Fact or fiction?
P.M.G. Emmelkamp, H. Straatman in: Behaviour Research and Therapy, Vol. 14 (1976), p. 245-249
 Artikel: Professor Lijphart en de Nederlandse politiek
M. Fennema in: Acta Politica, Vol. 11 (1976), p. 54-77
 Artikel: An alternative to news
C.J. Hamelink in: The journal of communication, Vol. 26 (1976)
10   Boek: Alleen of met z'n tweeën.
J. Hoogstraten (1976)