The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1971

1 tot 10 van 10

 Rapport: Ans├Ątze zur Kritik des Theorieverstaendnisses der Kritischen Theorie Max Horkheimers
V.M. Bader (1971)
 Boek: Kerk en massamedia : een bundel opinies
C.J. Hamelink, J. Firet (1971), 127 p.
 Artikel: Model-leren. een ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar observerend leren en imitatie.
J.M.A. Hermanns, P. de Winther in: Nijmeegs Tijdschrift voor Psychologie, Vol. 19 (1971), p. 95-108
 Artikel: Empirical evaluation of two programmed instructions.
J. Hoogstraten in: Nederlands-Tijdschrift-voor-de-Psychologie-en-haar-Grensgebieden, Vol. 26 (1971), p. 501-517
 Artikel: Een onderzoek betreffende de invloed van extra lessen lichamelijke opvoeding.
H.C.G. Kemper, P.J.G. Mettrop, A.N.P. Oud, L.W.C. Tavecchio, N. van der Helm in: De Lichamelijke Opvoeding, Vol. 59 (1971), p. 543-558, 604-615
 Boek: De autoritaire persoonlijkheid en zijn godsdienstige wereld
A. Lange (1971)
 Artikel: Frustration-aggression: A reconsideration
A. Lange in: European Journal of Social Psychology, Vol. 1 (1971), p. 59-83
 Boek: A theory and procedure of scale analysis: with applications in political research
R.J. Mokken (1971), XI, 353 p.
 Hoofdstuk: Belangstellingspatronenen en media-selectie
R.J. Mokken, F. Bergsma in: Selectiviteit in de massacommunicatie: opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. M. Rooij ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (1971)
10   Artikel: National electoral research = Nationaal verkiezingsonderzoek
R.J. Mokken, R. de Hoog, F.M. Roschar, F.N. Stokman in: Acta Politica, Vol. 6 (1971), p. 29-44