The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

11 tot 20 van 1226
1   11   21   31 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 611 ... 731 ... 851 ... 971 ... 1101 ... 1221

11   Hoofdstuk: Imperialist Air War. East German academic research and memory politics reflected in the work of Olaf Groehler
B.R. von Benda-Beckmann in: From Perpetrators to Victims? Constructions and Representations of ‘German Wartime Suffering (2009)
12   Hoofdstuk: Eine deutsche Katastrophe? Interpretationsmuster in der ost- und westdeutschen Historiographie des 'Bombenkrieges'
B.R. von Benda-Beckmann in: Der Luftkrieg im europäischen Gedächtnis (2009)
13   Artikel: Geen familiegeheim. De herinnering aan de geallieerde bombardementen in recent onderzoek: een besprekingsartikel
B.R. von Benda-Beckmann in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 121 (2009)
14  download 338429 Boekbespreking: Nederland aan de Seine
N. Pas in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 124 (2009), p. online- , 121 rue de Lille: Nederland aan de Seine
15   Boek: The myth of Jewish communism: a historical interpretation
A. Gerrits (2009), 285 p.
16  download 131132 Proefschrift: Caspar J.C. Reuvens en de musea van oudheden in Europa (1800-1840)
M.H.E. Hoijtink (2009), p. 170
17  download 131019 Proefschrift: The syntax of floating quantifiers : stranding revisited
R. Cirillo (2009), p. xvi. 272
18  download 134145 Proefschrift: The frequency of imagination : auditory distress and aurality in contemporary music theatre
P. Verstraete (2009), p. VIII, 294
19   other: T.R. - Jan Campertprijzen
Y. van Dijk, K. Hilberdink (2009)
20  download 133529 Proefschrift: Writing to survive: A commentary on Sidonius Apollinaris, Letters Book 7, volume 1: The episcopal letters 1-11
J.A. van Waarden (2009), p. 514